NMP Częstochowskiej
Homilia do dorosłych

Królowa serc (26 VIII)

26/08/17 ks. Zbigniew Cieślak
„Bogurodzi­ca Dziewica”, to pierwszy hymn Polski i najstarszy zabytek pisany języka polskiego, pochodzący z przełomu XIII i XIV wieku, a może nawet od samego św. Wojciecha. Pochodząca z III wieku łacińska antyfona Sub Tuum praesidium, czyli „Pod Twą obronę”, jest tak znana w Polsce jak „Zdrowaś, Maryjo”. Jednym słowem, Tę którą nazywamy w języku teologicznym – Theotokos – jest Dziewiczą Matką Boga, Matką Je­zusa Chrystusa, Matką Kościoła oraz Matką i Królową naszą, która króluje Częstochowie i w wielu miejscach Polski, a ma królować w sercu każdego Polaka wierzącego.