Pierwszy piątek
Homilia do dzieci

Wtań i idź! - do dzieci (7 VII)

22/06/17 Danuta Szelejewska
W czasach publicznej działalności Pana Jezusa również istnieli celnicy. Pobierając podatki na rzecz Rzymian, wielu z nich cechowała nieuczciwość i chęć osiągnięcia jak największych zysków. Jednym z celników był Mateusz, spędzający wiele czasu na liczeniu w nieuczciwy sposób zarobionych pieniędzy. I właśnie wtedy stanął przed nim Chrystus.