1. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
04/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii głoszonej na roratach w poniedziałek po pierwszej niedzieli Adwentu jest zachęcenie słuchaczy do przeżywania tego okresu liturgicznego jako przygotowania do spotkania z Chrystusem, który ma przyjść, aby dokonać uzdrowienia całej ludzkości, pogrążonej w mrokach grzechu i śmierci. Syn Boży narodzi się Betlejem, aby jako Bóg – Człowiek mógł być Chrystusem, czyli Zbawicielem całego rodzaju ludzkiego. On przychodząc na świat czyni wszystko nowe, czyli uzdrawia, nadając każdemu kto w Niego uwierzy godność dziecka Bożego. Misję zapoczątkowaną przez Chrystusa na ziemi, kontynuuje dzisiaj Duch Święty.
Homilia do dzieci
05/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Tegoroczny program duszpasterski „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” koncentruje naszą uwagę na drugiej Osobie Trójcy Świętej. Czytania z wtorku pierwszego tygodnia Adwentu potwierdzają skuteczność Jego działania i mogą stać się zachętą dla słuchaczy – dzieci i dorosłych – do otwarcia się na Jego dary i przeżywania w ten sposób całego Adwentu. Przed rozpoczęciem liturgii słowa prosimy słuchaczy o zwrócenie uwagi na początek pierwszego czytania i ewangelii, w których podkreślone zostaje działanie Ducha Świętego.
Homilia do dzieci
06/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest zmobilizowanie słuchaczy (zwłaszcza dzieci) do naśladowania św. Mikołaja. Zwykle to dzieci w tym dniu otrzymują prezenty i upominki. Dzisiaj chcemy zachęcić najmłodszych słuchaczy, aby spróbowali – nie tylko przyjmować prezenty ale również dawać je innym. Uczy nas tego wspominany dzisiaj św. Mikołaj. On w swojej dobroci naśladuje dobroć samego Pana Boga, który zaprasza wszystkich na wspaniałą ucztę (uczta mesjańska z pierwszego czytania) i ociera łzy wszystkim płaczącym. Przygotowujemy nagranie piosenki Arki Noego „Święty Mikołaj”.
Homilia do dzieci
07/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Rozpoczynamy rozmową, nawiązującą do wczorajszego patrona, św. Mikołaja. Pytamy o prezenty – z czym przyszedł do nas św. Mikołaj? (rozmowa z dziećmi). Nawiązujemy też do zadania z dnia poprzedniego: komu z nas udało się wczoraj zostać św. Mikołajem – komu udało się go naśladować? (rozmowa z dziećmi o tym, co dobrego zrobili dla innych). Czy pamiętaliśmy o tym, by nie tylko brać, ale też dawać? Chcemy być podobni do św. Mikołaja oraz do naszego Mistrza i Nauczyciela Jezusa – podobni w dawaniu!
Homilia do dzieci
08/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Rozpoczynamy od nawiązania do refleksji z dnia poprzedniego: czy udało się komuś wczoraj „zbudować” coś stałego, trwałego? (rozmowa z dziećmi). Gromadzimy się z dziećmi wokół świecy roratnej. Dzisiaj uroczystość Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, a właśnie świeca roratna symbolizuje Maryję. Następnie pokazujemy słuchaczom (dzieciom) obrazek Maryi, który trafi dzisiaj do wszystkich. Dlaczego Ją kochamy? Dlaczego Matka Boża jest dla nas taka ważna?