Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
1. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Jezus rozradował się w Duchu Świętym (5 XII)

05/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Tegoroczny program duszpasterski „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” koncentruje naszą uwagę na drugiej Osobie Trójcy Świętej. Czytania z wtorku pierwszego tygodnia Adwentu potwierdzają skuteczność Jego działania i mogą stać się zachętą dla słuchaczy – dzieci i dorosłych – do otwarcia się na Jego dary i przeżywania w ten sposób całego Adwentu. Przed rozpoczęciem liturgii słowa prosimy słuchaczy o zwrócenie uwagi na początek pierwszego czytania i ewangelii, w których podkreślone zostaje działanie Ducha Świętego.
ADWENT-2017_oferta.jpg