1. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Uzdrowieni przez Ducha Świętego (4 XII)

04/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii głoszonej na roratach w poniedziałek po pierwszej niedzieli Adwentu jest zachęcenie słuchaczy do przeżywania tego okresu liturgicznego jako przygotowania do spotkania z Chrystusem, który ma przyjść, aby dokonać uzdrowienia całej ludzkości, pogrążonej w mrokach grzechu i śmierci. Syn Boży narodzi się Betlejem, aby jako Bóg – Człowiek mógł być Chrystusem, czyli Zbawicielem całego rodzaju ludzkiego. On przychodząc na świat czyni wszystko nowe, czyli uzdrawia, nadając każdemu kto w Niego uwierzy godność dziecka Bożego. Misję zapoczątkowaną przez Chrystusa na ziemi, kontynuuje dzisiaj Duch Święty.
Iz 2, 1-5; Mt 8, 5-11
Pieśń dnia: „Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę”
 
Chrystus uzdrawia, napełniając nas mocą Ducha Świętego, abyśmy mogli tworzyć nowy świat i w ten sposób przyspieszać powtórne przyjście naszego Zbawiciela.
W parafiach, które korzystają z pomocy duszpasterskich na roraty, przygotowanych przez Święty Wojciech Dom Medialny, przygotowujemy pierwszy element szopki bożonarodzeniowej – kolorową planszę z konstrukcją szopki. W kolejnych dniach, dzieci będą otrzymywały wizerunki postaci do umieszczenia w szopce.
 
Sugestie do homilii
Dlaczego tutaj dzisiaj jesteśmy? Po co są roraty i po co jest Adwent? (rozmowa z dziećmi o Adwencie i roratach, ukazująca – oczywiście skrótowo – teologiczne znaczenie tego okresu liturgicznego: przyszliśmy na roraty, aby się przygotować na Boże Narodzenie, na przyjęcie Jezusa, który przyjdzie, aby nas poprowadzić do życia wiecznego; przyszliśmy, bo chcemy z radością czuwać – oczekiwać Jego przyjścia). Adwent to piękny czas. Bardzo lubimy te grudniowe dni przed świętami Bożego Narodzenia. Niektórzy potrafią polubić nawet wczesne wstawanie, żeby zdążyć na czas na roraty każdego poranka – inni potrafią nawet zrezygnować z jakiejś przyjemności, żeby być na roratach codziennie wieczorem. Adwent jest ważny, jest pięknym czasem, bo przygotowuje nas na spotkanie z Jezusem. Nie możemy jednak zapomnieć, że Pan Jezus przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej. Za każdym razem, gdy przychodzimy na Mszę Świętą (nie tylko w Adwencie, nie tylko na roraty), dzieje się to, co wydarzyło się dzisiaj w ewangelii. Jezus obiecuje: „Przyjdę i uzdrowię go” (nawiązujemy do odczytanej perykopy). Jezus naprawdę przychodzi do nas w każdej Mszy Świętej i nas uzdrawia, czyli czyni nas lepszymi, gotowymi na przyjęcie Go. Dzisiaj dokonuje tego przez Ducha Świętego. Każdy, kto został napełniony Duchem Świętym, jest – jak cierpiący sługa setnika – uzdrowiony, jest zdrowy, czyli gotowy na spotkanie ze Zbawicielem w wieczności.
 
Podsumowanie
Pokazujemy dzieciom konstrukcję szopki bożonarodzeniowej, którą otrzymają na zakończenie Mszy Świętej. Tłumaczymy, jak należy ją złożyć i sygnalizujemy, że uczestnicząc w roratach będziemy mogli wypełnić ją postaciami, które współpracowały z Duchem Świętym – pozwoliły, aby On je napełnił i razem z Nim budowały nowy świat, lepszy świat – świat pełen miłości, pokoju, przebaczenia, współczucia i życzliwości. Taki świat chcemy budować i dlatego chcemy przychodzić codziennie na roraty, aby i nas mógł napełnić Duch Święty.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.