Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

2. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
11/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest zwrócenie uwagi na ludzkie cierpienie – na chorobę, czy słabość, które towarzyszą nam w życiu. Jezus przyszedł, aby przynieść uzdrowienie, aby leczyć ludzi z chorób. On przyszedł również po to, aby nas uzdrowić z choroby naszej duszy, czyli uwolnić nas od grzechu. W ewangelii widzimy Jezusa, który uzdrawia. W pierwszym czytaniu słyszymy: „Przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło wykrzyknie (…); osiągną radość i szczęście, ustąpi smutek i wzdychanie”.
Homilia do dzieci
12/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Opis narodzenia Jezusa, który usłyszymy w noc Bożego Narodzenia przypomni nam, że jednymi z pierwszych, którzy witali narodzonego Jezusa byli pasterze, pełniący straż przy swoich owcach. Pasterze czuwali, nie spali i dlatego jako pierwsi dostąpili tego wyróżnienia, jakim było spotkanie z Nowonarodzonym, ze Zbawicielem. Posłuszni aniołom udali się do Betlejem, gdzie ujrzeli Maryję, Józefa i Niemowlę złożone w żłobie. Potem „wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane” – tak czytamy w opisie Bożego Narodzenia.
Homilia do dzieci
13/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Pan Jezus jest już blisko! Zapowiadają Go prorocy, wśród nich między innymi Izajasz. Prorok Izajasz czekał z całym narodem izraelskim na przyjście Mesjasza. Długie czekanie zniechęcało i dlatego Izajasz, zapowiadając nadejście Pana wołał o Bogu: „On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą”. Pan Bóg przychodzi z pomocą zmęczonym. Przygotowujemy piosenkę „Pewnej nocy” – Jezus ociera łzy zmęczonemu!
Homilia do dzieci
14/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Zwracamy uwagę, że Pan jest blisko. Już za 10 dni przeżywać będziemy wigilię Bożego Narodzenia. Bliskość nadejścia Pana ogłaszał św. Jan Chrzciciel, ostatni z proroków Starego Przymierza. Przypominamy postać św. Jana Chrzciciela, podkreślając jego rolę w przygotowaniu narodu Izraela na przyjście Syna Bożego. Zwracamy uwagę, że sam Jezus nazywa go „największym między narodzonymi z niewiast”.
Homilia do dzieci
15/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest zachęcenie słuchaczy, zwłaszcza dzieci, do radosnego przyjęcia Pana Jezusa. Od dwóch tygodni przeżywamy Adwent, a każdy dzień tego okresu przybliża nas do Bożego Narodzenia. Co możemy zrobić, by jak najlepiej przeżyć ostatnie dni Adwentu? Sugestie do homilii: Jest takie przysłowie, które mówi: „Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził”. Jak to przysłowie rozumieć? (rozmowa z dziećmi).