2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły! (13 XII)

13/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Pan Jezus jest już blisko! Zapowiadają Go prorocy, wśród nich między innymi Izajasz. Prorok Izajasz czekał z całym narodem izraelskim na przyjście Mesjasza. Długie czekanie zniechęcało i dlatego Izajasz, zapowiadając nadejście Pana wołał o Bogu: „On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą”. Pan Bóg przychodzi z pomocą zmęczonym. Przygotowujemy piosenkę „Pewnej nocy” – Jezus ociera łzy zmęczonemu!
ZesatwDlaDzieci_zestawienie.jpg