2. tydzień Adwentu
Homilia do dzieci

Podaj rękę bratu i siostrze! (14 XII)

14/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Zwracamy uwagę, że Pan jest blisko. Już za 10 dni przeżywać będziemy wigilię Bożego Narodzenia. Bliskość nadejścia Pana ogłaszał św. Jan Chrzciciel, ostatni z proroków Starego Przymierza. Przypominamy postać św. Jana Chrzciciela, podkreślając jego rolę w przygotowaniu narodu Izraela na przyjście Syna Bożego. Zwracamy uwagę, że sam Jezus nazywa go „największym między narodzonymi z niewiast”.