Polecamy

3. tydzień Adwentu

Homilia do dzieci
18/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiaj rozpoczynamy trzeci tydzień Adwentu. (Nasz adwentowy wieniec rozświetlają już trzy świece). W naszej szopce zgromadziliśmy wiele postaci – szopka powoli się zapełnia. Przypomnijmy sobie kto już czeka na Pana Jezusa? Kto już przyszedł go powitać? (rozmowa z dziećmi i przypomnienie postaci, które już pojawiły się w szopce). Kogo jeszcze brakuje? Kto powinien się tam pojawić? Na pewno Jezus! On narodzi się w noc Bożego Narodzenia. Za tydzień w poniedziałek będziemy już świętować Jego urodziny! Ale kto jeszcze powinien znaleźć się w szopce? O tej postaci słyszymy dzisiaj w ewangelii...
Homilia do dzieci
19/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Pokazujemy, że tylko Pan Bóg zna serce człowieka (tak jak serce Zachariasza). Tylko On tak naprawdę wie, co dzieje się w sercu człowieka. Zachęcamy, aby każdy otwierał swoje serce przed Bogiem. Przygotowujemy nagranie albo tekst piosenki „Ty wskazałeś drogę do miłości”.
Homilia do dzieci
20/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Celem homilii jest zwrócenie uwagi na rolę Ducha Świętego w zstąpieniu Boga na ziemię. Duch Święty działa także w życiu każdego z nas. Zachęcamy słuchaczy do otwarcia się na Jego działanie. Można przygotować nagranie piosenki Arki Noego „Zwiastowanie” lub zaśpiewać ją z dziećmi. Sugestie do homilii: Dzisiaj już 20 grudnia. Spotykamy się znowu na roratach. Boże Narodzenie coraz bliżej… A dzisiaj usłyszeliśmy tę samą ewangelię, która była czytana 8 grudnia, w święto Niepokalanego Poczęcia NMP. Wtedy w naszej bożonarodzeniowej szopce ustawiliśmy obraz, przedstawiający Matkę Bożą. Dzisiaj w szopce pojawi się kolejna postać...
Homilia do dzieci
21/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
„Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona” – tak mówi Elżbieta. Skąd znamy te słowa? Powtarzamy je w modlitwie „Zdrowaś Maryjo”, która składa się ze słów Anioła (pierwsza część: „Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą”) i słów św. Elżbiety („Błogosławiona Tyś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego”). Słowa Elżbiety znamy dobrze i często powtarzamy. Elżbieta wypowiada je z wielką radością i miłością. Jej słowa nie są puste – one wyrażają wielką miłość i wdzięczność, które wypełniają serce Elżbiety.
Homilia do dzieci
22/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiaj słyszymy piękną modlitwę Maryi. Nazywamy ją „Magnificat” od pierwszego słowa tej modlitwy w języku łacińskim. Maryja raduje się, że porodzi Syna Bożego, raduje się, że jej krewna Elżbieta zostanie matką Jana Chrzciciela. Maryja jest pełna radości, bo Bóg już mieszka w jej sercu. Radość każe jej śpiewać i wychwalać Pana Boga. Nasze roraty dobiegają końca. Przed nami jeszcze ostatnia sobota i niedziela Adwentu, ale codzienne spotkania w dni powszednie kończą się już dzisiaj. W naszej szopce już dzisiaj pojawi się Jezus.