RORATY
Sugestia programowa

Napełnieni Duchem Świętym - Roraty 2017

04/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” to hasło Programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2017/2018. Jego realizację rozpoczynamy – jak co roku – w Adwencie, między innymi poprzez udział w mszach świętych roratnych, które wciąż przyciągają do naszych kościołów zarówno dzieci, jak i młodzież oraz dorosłych.
Odprawiane w Adwencie, są – tak jak każda Eucharystia – „wezwaniem do czuwania i zarazem wysił-kiem oczekiwania na Pana, który przyjdzie” – czytamy we wprowadzeniu do Programu homiletycznego na rok 2017/2018. Celem przepowiadania w okresie Adwentu „jest ukazanie, jak Bóg mocą Ducha Świętego uzdalnia nas do tworzenia nowego świata i przyspieszania w ten sposób powtórnego przyjścia (por. 2 P 3, 12-13; KKK 1107). Nasze oczekiwanie nie jest wówczas bierne, lecz polega na czynnym zaangażowaniu się w przemianę świata mocą otrzymanego Ducha”.
Święty Wojciech Dom Medialny, wzorem lat ubiegłych, przygotował pomoce duszpasterskie na roraty z udziałem dzieci na Adwent 2017 roku, które mają pomóc w realizacji wspomnianego wyżej programu. W parafiach, które będą korzystać z tych pomocy, dzieci otrzymają przestrzenną szopkę bożonarodzeniową do samodzielnego złożenia i umieszczenia w niej wizerunków postaci, które będą prezentowane w homiliach głoszonych codziennie podczas mszy świętych. Materiał do przygotowania tych homilii, stanowiący integralną część pomocy duszpasterskich na Adwent, zamieszczamy w niniejszym zeszycie, dołączonym do „Biblioteki Kaznodziejskiej” nr 6/2017. Kierując się jedną z najważniejszych zasad – obowiązującą wszystkich głoszących słowo Boże w ramach liturgii – przygotowaliśmy szkice homilii, nawiązujące do czytań biblijnych danego dnia. To one były dla nas najważniejszym źródłem inspiracji i sugerowały temat rozważania na dany dzień. Omawiane postaci, pojawiają się w codziennej liturgii słowa. To one, uzdolnione przez Pana Boga mocą Ducha Świętego (z małymi wyjątkami) tworzą nowy świat i w ten sposób przyspieszają powtórne przyjście Chrystusa. Dzieci poznają je, słuchając proklamowanego na roratach słowa Bożego, a następnie przyglądają się ich wizerunkowi, przedstawionemu na obrazku, który umieszczają – zgodnie z instrukcją – w odpowiednim miejscu w szopce. Obok aniołów i ludzi w szopce znajdą się również zwierzęta, bo trudno wyobrazić sobie prawdziwą szopkę bożonarodzeniową bez osła czy wołu.
Mamy nadzieję, że publikowane poniżej teksty – wraz z szopką, składaną samodzielnie przez dzieci – sprawią, że nasze adwentowe oczekiwanie nie będzie bierne i zamieni się w czynne zaangażowanie się wielu – młodszych i starszych – w przemianę świata mocą otrzymanego Ducha Świętego (por. Program homiletyczny na rok 2017/2018, s. 11).
ZestDlaDzieci_makieta-3d.jpg
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.