Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

1 niedziela Adwentu

Sugestia programowa
03/12/17 ks. Stanisław Dyk
W Eucharystii „tu i teraz” dokonuje się dla nas ów adwent – „przyjście” chwalebnego Pana, który na krzyżu dokonał naszego odkupienia (…). Dzięki Eucharystii i modlitwie obfitujemy w każdą łaskę i jesteśmy umacniani przez Jezusa w oczekiwaniu na Jego ostateczne przyjście (…).
Homilia do dorosłych
03/12/17 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
- Jakie sposoby na mozolną pracę nad nawracaniem się proponuje nam Kościół? - Jakie są nowe sposoby? - Czy wolno nam (a może mamy obowiązek) poszukiwać tych sposobów samodzielnie?
Homilia do dorosłych
03/12/17 ks. Kazimierz Kubat SDS
Czy pamiętasz Adwent zeszłego roku? Czyż nie wyglądał tak samo? I pomimo że od zeszłego roku staliśmy się mądrzejsi, zdobyliśmy więcej umiejętności, staliśmy się starsi, bardziej doświadczeni, to w relacji „ja – Bóg” zatrzymaliśmy się w miejscu. A po świętach z naszą wiarą stanie się to, co się dzieje z dekoracjami świątecznymi - trafi na dno szafy - do następnego roku. Ale czy tak musi być?
Homilia do dorosłych
03/12/17 ks. Łukasz Figurski
Okres Adwentu, który rozpoczynamy jest też dobrą „szkołą czuwania”, jest ciągłą lekcją dla mnie, że jest w moim życiu kilka rzeczy, które muszę poprawić. Muszę podczas tego czasu podjąć wysiłek. Pamiętając, że nie wolno mi tego czasu zmarnować, nie wolno mi w tym okresie niczego zniweczyć.
Homilia do młodzieży
03/12/17 o. Marcin Wrzos OMI
Izraelici wracają z niewoli babilońskiej około 600 lat przed Chrystusem. Żyją w swoim kraju trochę jak obcy, otoczeni przez cudzoziemców i tych, którzy osiedlili się tu podczas ich nieobecności. Mają w sobie pustkę. Nie wiedzą co robić. Izajasz w ich imieniu układa modlitwę. Prosi, aby Bóg zamieszkał wśród nich na nowo. Żydzi w tym fragmencie Starego Testamentu robią coś niezwykłego, coś co dzieje się zaledwie kilka razy. Nazywają Boga swoim najbliższym krewnym, rodziną,,,
Homilia do dzieci
03/12/17 Danuta Szelejewska
Praktykant ślusarski delikatnie zdjął owada z soczewki reflektora i wręczył go wraz z odpowiednim meldunkiem przełożonemu. Dokładne badania w zupełności potwierdziły przypuszczenia Mullona. Dziś owa ćma znajduje się w Muzeum Brytyjskim i stanowi największą atrakcję dla zwiedzających (por. www.adonai.pl, Tajemniczy sygnał)...