1 niedziela Adwentu
Sugestia programowa

Chrystus – „Odkupiciel nasz” przychodzi, „czuwajcie”

03/12/17 ks. Stanisław Dyk
W Eucharystii „tu i teraz” dokonuje się dla nas ów adwent – „przyjście” chwalebnego Pana, który na krzyżu dokonał naszego odkupienia (…). Dzięki Eucharystii i modlitwie obfitujemy w każdą łaskę i jesteśmy umacniani przez Jezusa w oczekiwaniu na Jego ostateczne przyjście (…).
Warto wezwać uczestników Eucharystii, by już w czasie celebracji czuwali – aby „oczami wiary” mogli zobaczyć „Pana domu”, który przychodzi dla naszego zbawienia. Może warto w tym miejscu wspomnieć o adwentowej świecy – znaku naszej wiary, który pomaga nam zobaczyć przychodzącego Chrystusa (…).
Chrześcijanin w Eucharystii otrzymał pomoc Ducha Świętego (por. Rz 8, 26), aby czuwać – dostrzegać w swoim codziennym życiu obecność Boga (…). Życie w doświadczeniu bliskości Boga pomaga wierzącym być „bez zarzutu” wobec Pana (drugie czytanie), to znaczy mieć braterskie relacje z ludźmi (być sługami w domu Ojca), nawet z tymi, którzy się nas zapierają (jak Piotr o pianiu koguta) oraz z nadzieją znosić trudne doświadczenia życia (krzyż). Na tym polega właśnie ewangeliczne wezwanie do czuwania o każdej porze, a tym samym do zaangażowania w budowanie nowego nieba i nowej ziemi.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018 (fragmenty)
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.