Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

2 niedziela Adwentu

Sugestia programowa
10/12/17 ks. Stanisław Dyk
Eucharystia jest uobecnieniem Paschy Pana, w tym także zesłania Ducha Świętego (…). Homilista powinien podkreślić realność tego wydarzenia, aby wzbudzić tęsknotę wiernych za spotkaniem z Panem „przychodzącym z mocą ramienia dzierżącego władzę” (por. pierwsze czytanie). W ten sposób mocą Ducha Świętego ugruntowuje się w nas królestwo Boże, a przez nasze postępowanie tworzymy „nowe niebo i ziemię nową” oraz „przyspieszamy” ostateczne przyjście Pana (…).
Homilia do dorosłych
10/12/17 Danuta Stankiewicz
Kim jest zatem Bóg? On sam udziela nam odpowiedzi, mówiąc: „Jestem, Który Jestem” (Wj 3, 14). Bóg jest więc Bytem nie stworzonym, mającym w sobie przyczynę swego istnienia, będąc jednocześnie przyczyną sprawczą całego świata. A kim jest człowiek? Został on wydobyty z nicości (creatio ex nihilo), stając się koroną aktu stworzenia jako skroplona myśl i wola Stwórcy.
Homilia do dorosłych
10/12/17 ks. Rafał Kowalski
Na pewno wielu z nas pamięta rok 2006 - styczeń - targi gołębi pocztowych i tragedię w katowickiej hali. Giną ludzie i cały kraj pogrąża się w żałobie. Oglądamy obrazy, które pokazują nam media. Współczujemy tym, którzy stracili swoich bliskich. Niektórzy organizują pomoc. Ale czy dziś coś pozostało w nas z tamtych dni? Czy jesteśmy chociażby w stanie podać dokładną datę, liczbę ofiar? Obawiam się, że raczej nie. Bo to wydarzenie nie miało większego wpływu na nasze życie. Nas tam nie było...
Homilia do dorosłych
10/12/17 ks. Piotr Śliżewski
Czy nie masz często odczucia, że czegoś ci jeszcze w życiu brakuje? Czy nie rodzi się w twojej głowie przekonanie, że jak będziesz „to” miał, to uspokoi się Twoje wnętrze? Tylko czym to jest? Jak zapełnić zionącą z samego „jądra osobowości” pustkę?
Homilia do młodzieży
10/12/17 ks. Bartłomiej Poznański
Kierunek: wieczność! Adwent, który rozpoczęliśmy tydzień temu, ma nam przypomnieć, iż nasze życie powinno być ukierunkowane ku wieczności. Rozpoczęliśmy Adwent liturgiczny poprzez który chcemy się przygotować do świąt Bożego Narodzenia. Ale od momentu naszego poczęcia trwa już inny adwent, ten związany z powtórnym przyjściem na ziemię Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dlatego też nawracając się powinniśmy starać się, aby On, Jezus Chrystus, zastał nas bez plamy i skazy, i w pokoju (por. 2 P 3, 14)...
Homilia do dzieci
10/12/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jan Chrzciciel był niezwykle odważnym człowiekiem. Nie każdy tak jak on potrafił żyć na pustyni. (Umieszczamy przy ambonce słowo „odwaga”). Nic więc dziwnego, że wielu okolicznych mieszkańców, szczególnie z Jeruzalem, szło do niego nad Jordan, aby słuchać jego nauki. Jan był także pełen prostoty (umieszczamy w widocznym miejscu słowo „prostota”), ale także radosny w swym sercu, bo przecież znał Pana Jezusa.