2 niedziela Adwentu
Sugestia programowa

„Pocieszcie mój lud”: Chrystus „chrzcić was będzie Duchem Świętym”

10/12/17 ks. Stanisław Dyk
Eucharystia jest uobecnieniem Paschy Pana, w tym także zesłania Ducha Świętego (…). Homilista powinien podkreślić realność tego wydarzenia, aby wzbudzić tęsknotę wiernych za spotkaniem z Panem „przychodzącym z mocą ramienia dzierżącego władzę” (por. pierwsze czytanie). W ten sposób mocą Ducha Świętego ugruntowuje się w nas królestwo Boże, a przez nasze postępowanie tworzymy „nowe niebo i ziemię nową” oraz „przyspieszamy” ostateczne przyjście Pana (…).
Chrześcijanin został zanurzony w Duchu Świętym i otrzymał Jego moc do nawrócenia. Teraz może już postępować „święcie i pobożnie” (drugie czytanie), czyli w czystości wiary i świętości życia. Nawrócenie wierzącego nie jest biernym oczekiwaniem na Pana, lecz aktywnym wykorzystaniem czasu, który On nam dał (…). Przygotowanie „dróg dla Pana” polega na nowym „ukształtowaniu” ludzkiej duszy, która mogła stać się terenem zniszczonym przez ciężkie doświadczenia, cierpienia, zwątpienia czy też niewierność i grzech.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018 (fragmenty)
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.