Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
2 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

10/12/17 Danuta Stankiewicz
Kim jest zatem Bóg? On sam udziela nam odpowiedzi, mówiąc: „Jestem, Który Jestem” (Wj 3, 14). Bóg jest więc Bytem nie stworzonym, mającym w sobie przyczynę swego istnienia, będąc jednocześnie przyczyną sprawczą całego świata. A kim jest człowiek? Został on wydobyty z nicości (creatio ex nihilo), stając się koroną aktu stworzenia jako skroplona myśl i wola Stwórcy.