Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

3 niedziela Adwentu

Sugestia programowa
17/12/17 ks. Stanisław Dyk
We wszystkich tekstach Lekcjonarza kryje się wezwanie do wiary w stałą obecność Boga, która jest źródłem prawdziwej, niezmiennej radości. Wiara taka, a wraz z nią radość, to dar Ducha Świętego, którego należy nieustannie wzywać (…).
Homilia do dorosłych
17/12/17 Teresa Cybulska
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim. A jaki ból Maryja będzie musiała znieść po wypowiedzeniu fiat? Przyjęła i zniosła. Przecież i my korzystamy z Jej bólu stania pod krzyżem. To jest kwestia zaufania Panu Bogu. Idąc drogą życia nie zawsze postrzegamy horyzont. Jeśli z trudem wchodzimy na górę, horyzont oddala się, ale przez to widzimy dalej, a wyraźniej to, co poprzednio było niedostrzegalne...
Homilia do dorosłych
17/12/17 ks. Piotr Wojnar
Bogdan Smoleń protestował kiedyś przeciw naszemu ciągłemu smutkowi w piosence „Smutasy i mazgaje”. Pytał – co się stało? „Ludzie! Kochani! Rodacy! Coście tacy smutni? Przecież jedziecie do pracy”...
Homilia do dorosłych
17/12/17 ks. Piotr Winkler
Jaka ma być nasza reakcja na dar zaoferowany przez Boga? Cóż czynić, by żyć radością zbawienia? Najpierw trzeba pozwolić Bogu, by napełnił nasze serca swoim darem, otworzyć się na łaskę zbawienia. Najskuteczniej można to czynić zanurzając się w jej źródle - w Eucharystii i innych sakramentach. Po mszy św. chrześcijanin opuszcza świątynię radosny, umocniony słowem Bożym i komunią ze Zbawcą...
Homilia do młodzieży
17/12/17 ks. Radosław Rychlik
Uczniowie Jana Chrzciciela proszą o potwierdzenie mesjańskiego posłannictwa Jezusa z Nazaretu. Zbawiciel, odpowiadając na ich pytanie, zachęca do uważnego odczytania znaków, które ukazują się ich oczom. Chrystus uzdrawia, wskrzesza, głosi Dobrą Nowinę. To wszystko jest wypełnieniem starotestamentalnych proroctw. To wszystko jest potwierdzeniem Jego boskości. Lecz Żydzi, którzy byli świadkami dzieł, jakich dokonywał Zbawiciel, jakby ich nie dostrzegali. Słuchali słów Dobrej Nowiny, a jakby jej nie słyszeli. Byli świadkami cudów, których dokonywał Mesjasz, lecz nie potrafili ich odpowiednio zinterpretować. Można zapytać dlaczego?
Homilia do dzieci
17/12/17 bp Antoni Długosz
Na kilkaset lat przed narodzeniem Pana Jezusa prorok Izajasz (obraz) przeżywa wielką radość, ponieważ w jego życiu jest obecny Pan Bóg. Prorok zapowiada, że Pan Bóg przyniesie radość do wszystkich narodów, ponieważ pośle na ziemię swojego Syna. Radością z obecności Jezusa dzieli się także z nami św. Paweł...