Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
3 niedziela Adwentu
Homilia do dzieci

Pan Jezus przynosi nam radość

17/12/17 bp Antoni Długosz
Na kilkaset lat przed narodzeniem Pana Jezusa prorok Izajasz (obraz) przeżywa wielką radość, ponieważ w jego życiu jest obecny Pan Bóg. Prorok zapowiada, że Pan Bóg przyniesie radość do wszystkich narodów, ponieważ pośle na ziemię swojego Syna. Radością z obecności Jezusa dzieli się także z nami św. Paweł...