Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
3 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

17/12/17 Teresa Cybulska
Duch mój się raduje w Bogu, Zbawcy moim. A jaki ból Maryja będzie musiała znieść po wypowiedzeniu fiat? Przyjęła i zniosła. Przecież i my korzystamy z Jej bólu stania pod krzyżem. To jest kwestia zaufania Panu Bogu. Idąc drogą życia nie zawsze postrzegamy horyzont. Jeśli z trudem wchodzimy na górę, horyzont oddala się, ale przez to widzimy dalej, a wyraźniej to, co poprzednio było niedostrzegalne...