3 niedziela Adwentu
Homilia do dorosłych

Weź radość, dziel się radością

17/12/17 ks. Piotr Winkler
Jaka ma być nasza reakcja na dar zaoferowany przez Boga? Cóż czynić, by żyć radością zbawienia? Najpierw trzeba pozwolić Bogu, by napełnił nasze serca swoim darem, otworzyć się na łaskę zbawienia. Najskuteczniej można to czynić zanurzając się w jej źródle - w Eucharystii i innych sakramentach. Po mszy św. chrześcijanin opuszcza świątynię radosny, umocniony słowem Bożym i komunią ze Zbawcą...