3 niedziela Adwentu
Sugestia programowa

„Zawsze się radujcie (…), Ducha nie gaście”

17/12/17 ks. Stanisław Dyk
We wszystkich tekstach Lekcjonarza kryje się wezwanie do wiary w stałą obecność Boga, która jest źródłem prawdziwej, niezmiennej radości. Wiara taka, a wraz z nią radość, to dar Ducha Świętego, którego należy nieustannie wzywać (…).
Eucharystia jest przestrzenią, w jakiej w najpełniejszy sposób urzeczywistnia się słowo Pana, które słyszymy w tej celebracji (…). W homilii warto zachęcić wiernych, aby w Eucharystii gorliwie wzywali Ducha Świętego, byli otwarci na Jego działanie, rozpalając w ten sposób w sobie Jego „ogień” i dar radości (…). Należy wskazać na eucharystyczne źródła oddziaływania Ducha Świętego, czyli na dar słowa Bożego i Komunii Świętej lub inaczej: na żywego Jezusa, który jest obecny w znakach słowa i chleba i który „z niezmierzonej obfitości udziela Ducha” (J 3, 34). W czasie tej Mszy Świętej wiernym towarzyszyć powinny radość i dziękczynna modlitwa.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018 (fragmenty)
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.