31 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jego umiłowane dzieci

05/11/17 ks. Franciszek Zawadzki
Czy w dzisiejszym świecie da się żyć zgodnie z Chrystusowym wezwaniem do pokory? Czy można zrezygnować z walki o lepsze miejsce w pracy, rodzinie, parafii, wśród znajomych, by nie zostać zepchniętym na margines, by nie pozwolić jednocześnie się skrzywdzić, by nie zostać zmiażdżonym przez rozpędzony tłum, który pędzi, by tylko zająć pierwsze miejsca... w biznesie, w uznaniu, w sondażach wszelkiego rodzaju.