Polecamy

32 niedziela okresu zwykłego

12/11/17
Czuwajcie więc!
12/11/17 Olaf Szczypiński
Warto w tym kontekście wyjaśnić relacje zachodzące między szukaniem mądrości, a oczekiwaniem na Boga. Rodzą się bowiem następujące pytania: czym jest mądrość w oczach Boga? Czy człowiek, który nie poznał Boga, może być mądry?
Homilia do dorosłych
12/11/17 ks. Mariusz Pohl
Ale gdy niespodziewanie rozlega się alarm i przychodzi jakiś kryzys – wtedy wszystko zmienia się diametralnie i wychodzi szydło z worka: okazuje się kim naprawdę jesteśmy i jaka jest nasza wiara.
Homilia do dorosłych
12/11/17 ks. Tomasz Szałanda
Pan bowiem nie przychodzi do nas jedynie z okazji grudniowych świąt, ale codziennie, w różnych sytuacjach naszego życia oraz w wyjątkowy sposób w sakramentach. I w ten sposób przygotowuje nas na ostateczne spotkanie na uczcie w królestwie niebieskim.
Homilia do młodzieży
12/11/17 ks. Maciej Przybylak
Trzeba jednak podkreślić, że sens przypowieści Jezusa jest głębszy niż nam się wydaje. Dotyka on naszej postawy religijnej, ukazuje jak przygotować się na dzień przyjścia oblubieńca wspólnoty Kościoła, oblubieńca, którym jest sam Jezus. On przyjdzie na końcu czasów sądzić żywych i umarłych. Pierwsi chrześcijanie cechowali się postawą oczekiwania na przyjście Chrystusa w chwale. Oni byli przekonani, że Jezus przyjdzie lada moment. Taka postawa czuwania określała wszystkie ich wybory życiowe.
Homilia do dzieci
12/11/17 ks. Dariusz Zuber
Najprościej mówiąc, czuwanie, to po prostu wystrzeganie się złych czynów i naśladowanie w swoim codziennym życiu Pana Jezusa, który pokazał nam jak kochać innych. W taki oto prosty sposób pokazujemy, że czuwamy, czekając na przyjście Pana Jezusa.