32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Być gotowym na spotkanie z Bogiem

12/11/17 ks. Tomasz Szałanda
Pan bowiem nie przychodzi do nas jedynie z okazji grudniowych świąt, ale codziennie, w różnych sytuacjach naszego życia oraz w wyjątkowy sposób w sakramentach. I w ten sposób przygotowuje nas na ostateczne spotkanie na uczcie w królestwie niebieskim.