Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
32 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Czuwać to coś więcej niż nie spać

12/11/17 ks. Maciej Przybylak
Trzeba jednak podkreślić, że sens przypowieści Jezusa jest głębszy niż nam się wydaje. Dotyka on naszej postawy religijnej, ukazuje jak przygotować się na dzień przyjścia oblubieńca wspólnoty Kościoła, oblubieńca, którym jest sam Jezus. On przyjdzie na końcu czasów sądzić żywych i umarłych. Pierwsi chrześcijanie cechowali się postawą oczekiwania na przyjście Chrystusa w chwale. Oni byli przekonani, że Jezus przyjdzie lada moment. Taka postawa czuwania określała wszystkie ich wybory życiowe.