32 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

12/11/17
Czuwajcie więc!
Pod koniec roku liturgicznego jesteśmy trochę „adwentowi” – czuwający. Czasami nastrój ów potęguje powszechna w naszej szerokości geograficznej listopadowa aura – przemijanie dokonuje się tuż za oknem. Taki też jest aspekt czytań – skłaniają one do refleksji nad czuwaniem, do zadumy nad ponownym przyjściem Chrystusa. Uwzględnijmy w modlitwie, rozmyślaniu słowa św. Ambrożego: „Ty więc, duszo, jedna spośród tłumu, jedna spośród ludu, z pewnością ty jesteś jedną z dziewic, która wdzięk swego ciała oświeca światłością umysłu – stąd słusznie porównują cię do Kościoła – ty, mówię, wejdź do swojej komnaty i w czasie nocy zawsze rozmyślaj o Chrystusie, i miej nadzieję, że przyjdzie we wszystkich chwilach twego życia (…). Poświęcaj Chrystusowi pierwociny swoich czuwań, ofiaruj także Chrystusowi pierwociny twoich czynów... Proś więc, aby tchnął na cię Duch Święty” (św. Ambroży).
W homilii akcentujemy biblijne motto: „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.
 
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.