32 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

12/11/17 Olaf Szczypiński
Warto w tym kontekście wyjaśnić relacje zachodzące między szukaniem mądrości, a oczekiwaniem na Boga. Rodzą się bowiem następujące pytania: czym jest mądrość w oczach Boga? Czy człowiek, który nie poznał Boga, może być mądry?