33 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
19/11/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Co to znaczy mieć talent, być utalentowanym, być zdolnym? Zagadnienie niezwykle trudne do zdefiniowania. Co ma być probierzem (miarą) do zmierzenia talentu? Punktacja? Wynik IQ? Czy tę sprawę można powierzyć jurorom? A czy oni, którzy decydują o miejscu, punktach, mają talent czy tylko go sobie kupili? A może to inni uznali, że jurorzy są utalentowani? Ludzie z talentem ciągną nas w górę – ku wyższym sprawom, ku cnotom.
Homilia do dorosłych
19/11/17 Michał Piotr Gniadek
Czy pragnienie pokoju i bezpieczeństwa jest naprawdę czymś złym, niegodnym prawdziwego ucznia Chrystusa? Trudno jest zrozumieć to, że dzień Pański ma przyjść jak złodziej w nocy. Bóg, który jest Panem i Stworzycielem świata nie musi się przecież zakradać. Nasza czujność musi być ciągle wystawiana na próbę. Chrystus rzeczywiście podczas swojego ziemskiego życia nie miał chwili wytchnienia...
Homilia do dorosłych
19/11/17 ks. Robert Klemens COr
Troska jest konieczna wtedy, gdy chcemy odczytać tę opowieść jako ilustrację rzeczy głębszych. Bowiem talenty to cechy i uzdolnienia, które człowiek otrzymuje od Boga na początku swego życia. W oczach Boga wszyscy jesteśmy równi i tak samo kochani, ale Ten, który nas stworzył nie uczynił tego „przez kalkę” i dlatego każdy z ludzi jest jedyny. Nie dotyczy to tylko linii papilarnych na palcach, ale także posiadanych możliwości i zdolności rozwijania i korzystania z nich.
Homilia do dorosłych
19/11/17 ks. Zbigniew Kosik
Przed chwilą powtarzaliśmy słowa Psalmisty: „Błogosławiony, kto się boi Pana” (Ps), który wprost sugeruje, że szczęście osiągnie zawsze taki człowiek, który na drogach życia dostrzega to, co jest sprawdzone, pewne odwołując się do wartości płynących z Bożego świata. Przekładając współczesne pomysły gospodarczo-ekonomiczne - skupiające się na innowacyjności - na sferę ludzkiego ducha, należy dodać, iż nie chodzi tutaj bynajmniej o takie rozwiązania, które zarzucając moralne zasady próbują jednocześnie dostosowywać wymagania Ewangelii do bieżącej rzeczywistości...
Homilia do młodzieży
19/11/17 ks. Jacek Zjawin
Najczęściej kojarzymy religijną doskonałość z pobożnością i moralnością. Bogu podoba się ten, kto dużo i dobrze się modli oraz przestrzega Dekalogu i żyje zgodnie z moralnością ewangeliczną. Liturgia słowa 33. niedzieli zwykłej w obrazie człowieka, który zostawia swoim sługom majątek i po pewnym czasie wraca by go odzyskać, wyraźnie wskazuje na czas sądu ostatecznego i rozliczenia naszego życia z perspektywy Boga. Nie ma w tym obrazie miejsca na pobożność i moralność. Z czego będzie rozliczał nas Bóg?
Homilia do dzieci
19/11/17 ks. Tomasz Rogoziński
Co zrobić, aby jak najlepiej te wszystkie talenty wykorzystać? Najpierw trzeba je rozpoznać. To, że potrafimy śpiewać lub grać poznajemy po tym, że szybko jakaś melodia wpada nam w ucho potrafimy ją zanucić, a może z czasem zagrać, że ktoś lubi piłkę nożną i ma do tej gry talent łatwo zobaczyć na lekcjach WF-u lub na meczach chociażby podwórkowych, a to że jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy dzielić się z innymi wiarą w Pana Jezusa poznajemy po tym, że zostaliśmy ochrzczeni i obdarzeni Bożą łaską, że jesteśmy spod znaku krzyża, na którym Jezus z miłości i dla naszego zbawienia oddał swe życie...