33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Mam talent, tylko czy to mnie zbawi?

19/11/17 ks. Robert Klemens COr
Troska jest konieczna wtedy, gdy chcemy odczytać tę opowieść jako ilustrację rzeczy głębszych. Bowiem talenty to cechy i uzdolnienia, które człowiek otrzymuje od Boga na początku swego życia. W oczach Boga wszyscy jesteśmy równi i tak samo kochani, ale Ten, który nas stworzył nie uczynił tego „przez kalkę” i dlatego każdy z ludzi jest jedyny. Nie dotyczy to tylko linii papilarnych na palcach, ale także posiadanych możliwości i zdolności rozwijania i korzystania z nich.