33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Na drogach innowacyjności wiary

19/11/17 ks. Zbigniew Kosik
Przed chwilą powtarzaliśmy słowa Psalmisty: „Błogosławiony, kto się boi Pana” (Ps), który wprost sugeruje, że szczęście osiągnie zawsze taki człowiek, który na drogach życia dostrzega to, co jest sprawdzone, pewne odwołując się do wartości płynących z Bożego świata. Przekładając współczesne pomysły gospodarczo-ekonomiczne - skupiające się na innowacyjności - na sferę ludzkiego ducha, należy dodać, iż nie chodzi tutaj bynajmniej o takie rozwiązania, które zarzucając moralne zasady próbują jednocześnie dostosowywać wymagania Ewangelii do bieżącej rzeczywistości...