33 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

19/11/17 Michał Piotr Gniadek
Czy pragnienie pokoju i bezpieczeństwa jest naprawdę czymś złym, niegodnym prawdziwego ucznia Chrystusa? Trudno jest zrozumieć to, że dzień Pański ma przyjść jak złodziej w nocy. Bóg, który jest Panem i Stworzycielem świata nie musi się przecież zakradać. Nasza czujność musi być ciągle wystawiana na próbę. Chrystus rzeczywiście podczas swojego ziemskiego życia nie miał chwili wytchnienia...