4 niedziela Adwentu
Sugestia programowa

„Duch Pański zstąpi na Ciebie”, Kościele – „dla skłonienia [Cię] do posłuszeństwa wierze”

24/12/17 ks. Stanisław Dyk
W czytaniach Lekcjonarza podkreślona jest darmowość Bożego planu zbawienia. Dawid przyjmuje w tej perspektywie postawę opozycyjną: sam chce zbudować Bogu „dom na mieszkanie”. Bóg odwodzi go od tego zamiaru i obwieszcza, że to On sam zbuduje Dawidowi dom i „utwierdzi jego królestwo” na wieki.
Rozpoznanie misterium Chrystusa obecnego w obrzędach liturgicznych: Boży plan zbawienia aktualizuje się w każdej Eucharystii „dla nas i dla naszego zbawienia” (…). Eucharystia jest jak łono Maryi, w którym mocą Ducha staje się obecny Chrystus wcielony, umarły i zmartwychwstały (…).
Wierzący przemienieni na Eucharystii mogą teraz budować ze swego życia przestrzeń obecności Boga (…). Wzorem jest Maryja, która przeżywa początkowo jakby wewnętrzną rozterkę i niepokój. Tak naprawdę jednak od samego początku przyjmuje Ona Boży plan zbawienia i poddaje mu się w posłuszeństwie wiary. Maryja jawi się tutaj jako wzór wiary (por. Łk 1, 45). Wie, że dla Boga „nie ma nic niemożliwego”.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018 (fragmenty)