Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł

Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Sugestia programowa
26/11/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Ludzie sami się określają, czy stoją po prawicy, czy też po lewicy. W polityce jest to równoznaczne z opowiedzeniem się za jakąś filozofią, wizją państwa, strukturą rządzenia, wartościami nadrzędnymi. Może dlatego są też i tacy, którzy tworzą skrajną prawicę, skrajną lewicę, centrum... Wszystko to jest niejasne i prowadzi do zamętu politycznego. Nie ma czystej lewicy i prawicy! Są za to ich odcienie.
Homilia do dorosłych
26/11/17 Anna Lipczyńska
Bardzo proszę głoszących homilię w tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla, aby przypominali, bez żadnego kamuflażu i bez znieczulenia, że owce będą oddzielone od kozłów i że nauczanie o Bożym Miłosierdziu nie zaprzecza prawdzie o sądzie Bożym. Trzeba nam, mieniącym się być wiernymi, przypominać dziś bardziej niż kiedykolwiek, że słowa: byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie… dotyczą nas, tych, którzy przyszliśmy dzisiaj do kościoła...
Homilia do dorosłych
26/11/17 o. Marcin Wrzos OMI
Jest rok sześćsetny przed narodzeniem Chrystusa. Żydzi kolejny raz są w niewoli. Tym razem za sprawą Babilończyków. Niewola ta była, w ich rozumieniu, karą za kolejne odwrócenie się od Boga. Jedni nie wierzyli, że coś może się zmienić, a inni współpracowali z okupantem. Wówczas w historii narodu wybranego pojawia się Ezechiel. Wpierw walczy z Bogiem, nie chce być prorokiem. Obawia się, że jego współwyznawcy nie będą chcieli go słuchać, wyrzucą go bądź zabiją. Tak się nie dzieje...
Homilia do dorosłych
26/11/17 ks. Marcin Chudzik
Ile razy słyszałeś przypowieść o owcach i kozłach? Może już kilkanaście razy. Myślę, że większość z nas słyszała to kilka razy i zna ten fragment już na pamięć. Wszyscy ludzie, ze wszystkich narodów gromadzą się przed sędzią, przed tronem Syna Człowieczego, przed królem. A Ten ich rozdziela na prawo i lewo, owce i kozły, jedni zostają zbawieni inni potępieni. Orzeczenie dokonuje się na podstawie współczucia, miłości lub ich braku. Co zrobiłeś gdy zobaczyłeś mnie głodnego, spragnionego, obcego, przybysza, nagiego, chorego, w więzieniu. Czy okazałeś miłość, czy okazałeś współczucie?
Homilia do młodzieży
26/11/17 ks. Wojciech Silski
Dzisiejsza uroczystość ma pomóc nam oczyścić się z egoizmu. Wokół nas są potrzebujący! Wielu młodych angażuje się w pomoc słabszym, w wolontariat - to dobrze, ale ważna jest też tutaj intencja serca - pomagam nie tylko dla wypełnienia czasu, dla spotkania z innymi, żeby było „fajnie” i ciekawie, ale pomagam ze względu na Jezusa - wiara mi mówi, że w słabszym jest Jezus. Jego królestwo przez taką intencję i takie czyny płynące z wiary się rozszerza.
Homilia do dzieci
26/11/17 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus jako Król nigdy nie myśli o sobie. W czasie każdej Mszy św. słyszymy słowa Pana Jezusa: „To jest Ciało Moje, które za was będzie wydane; to jest Krew Moja, która za was będzie przelana. To czyńcie na Moją pamiątkę”. Kapłan powtarza słowa, które Pan Jezus wypowiedział w Wieczerniku, w czasie ostatniej wieczerzy. W ten sposób zaprosił nas, byśmy wspominali Jego mękę na krzyżu...