Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Dostrzeżmy i usłyszmy

26/11/17 ks. Marcin Chudzik
Ile razy słyszałeś przypowieść o owcach i kozłach? Może już kilkanaście razy. Myślę, że większość z nas słyszała to kilka razy i zna ten fragment już na pamięć. Wszyscy ludzie, ze wszystkich narodów gromadzą się przed sędzią, przed tronem Syna Człowieczego, przed królem. A Ten ich rozdziela na prawo i lewo, owce i kozły, jedni zostają zbawieni inni potępieni. Orzeczenie dokonuje się na podstawie współczucia, miłości lub ich braku. Co zrobiłeś gdy zobaczyłeś mnie głodnego, spragnionego, obcego, przybysza, nagiego, chorego, w więzieniu. Czy okazałeś miłość, czy okazałeś współczucie?