Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dzieci

Pan Jezus Królem Wszechświata

26/11/17 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus jako Król nigdy nie myśli o sobie. W czasie każdej Mszy św. słyszymy słowa Pana Jezusa: „To jest Ciało Moje, które za was będzie wydane; to jest Krew Moja, która za was będzie przelana. To czyńcie na Moją pamiątkę”. Kapłan powtarza słowa, które Pan Jezus wypowiedział w Wieczerniku, w czasie ostatniej wieczerzy. W ten sposób zaprosił nas, byśmy wspominali Jego mękę na krzyżu...