Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

26/11/17 Anna Lipczyńska
Bardzo proszę głoszących homilię w tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla, aby przypominali, bez żadnego kamuflażu i bez znieczulenia, że owce będą oddzielone od kozłów i że nauczanie o Bożym Miłosierdziu nie zaprzecza prawdzie o sądzie Bożym. Trzeba nam, mieniącym się być wiernymi, przypominać dziś bardziej niż kiedykolwiek, że słowa: byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie… dotyczą nas, tych, którzy przyszliśmy dzisiaj do kościoła...