Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Sugestia programowa

Wszystko, co uczyniliście...

26/11/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Ludzie sami się określają, czy stoją po prawicy, czy też po lewicy. W polityce jest to równoznaczne z opowiedzeniem się za jakąś filozofią, wizją państwa, strukturą rządzenia, wartościami nadrzędnymi. Może dlatego są też i tacy, którzy tworzą skrajną prawicę, skrajną lewicę, centrum... Wszystko to jest niejasne i prowadzi do zamętu politycznego. Nie ma czystej lewicy i prawicy! Są za to ich odcienie.
Tymczasem w Ewangelii Jezus wyraźnie oddziela narody. Po Jego prawicy znajdują się ci, co pełnili dobre uczynki względem „braci najmniejszych”, a po lewicy ci, którzy tych uczynków względem „braci najmniejszych” nie spełnili.
Koniec roku liturgicznego przedstawia nam Chrystusa Króla Wszechświata, który poucza o swoim sądzie. Dualizm dobra i zła przekłada się na codzienne życie. Każdy z nas jest trochę owcą, trochę kozłem, ale najważniejsze jest to, że mamy w sobie pragnienie czynienia dobra „braciom naszym najmniejszym”. Czynimy to ze względu na Niego – Chrystusa Króla Wszechświata.
„Idźcie i głoście”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce