Niedziela Świętej Rodziny
Sugestia programowa

„Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością”

31/12/17 ks. Stanisław Dyk
Rodzina jawi się jako naturalna przestrzeń, w której realizuje się cud narodzenia Pańskiego – realizowane są zasady nowego życia przyniesione przez Jezusa. „Na całym świecie instytucja rodziny stoi dzisiaj w obliczu wyzwań i jest ze wszech miar słuszne, żeby homilista się do nich odniósł. Jednakże zamiast po prostu udzielać nauki moralnej na temat wartości rodzinnych powinien wyjść od czytań biblijnych na ten dzień, aby powiedzieć o rodzinie chrześcijańskiej jako miejscu stawania się uczniem. Chrystus, którego narodziny świętujemy, przyszedł na świat, aby wykonać wolę swojego Ojca; takie łagodne posłuszeństwo względem poruszeń Ducha Świętego urzeczywistnia się w życiu każdej rodziny chrześcijańskiej (…).
Maryja i Józef, poddani Prawu, zanoszą Dziecię do świątyni” (DH 121). W jaki sposób w rodzinie stajemy się uczniami Jezusa? Otóż rodzina ma, podobnie jak Chrystus, „nabierać mocy” oraz „napełniać się mądrością” Ducha Świętego (…).
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018 (fragmenty)
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.