Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Rodzina miejscem wzrastania w miłości, mocy i łasce Bożej

31/12/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Dlaczego zatem Bóg postanowił, że Syn Boży narodzi się w rodzinie, w niej będzie wzrastał, rozwijał się i dojrzewał w człowieczeństwie? Można odpowiedzieć, że w ten sposób Jezus miał stać się podobnym do ludzi we wszystkim prócz grzechu. Odpowiedź taka nie wyczerpuje jednak Ewangelii objawionej w Świętej Rodzinie. Ewangelia ta ukazuje rodzinę jako fundamentalne dobro człowieka. Syn Boży, stając się człowiekiem, nie mógł być tego dobra pozbawiony.