Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

31/12/17 Szymon Bojdo
Wydaje się jednak, że Bogu nie ufa się tak jak człowiekowi. Trzeba mu ufać bezgranicznie, nawet wtedy, gdy obiecuje coś, co wydaje się niemożliwe? A może mamy prawo przez chwilę wątpić, gdy Bóg zaskakuje nas jakąś obietnicą? Historia Abrahama przypomniała mi także, że Bóg obiecuje zawsze piękne rzeczy: gdy prosi Abrahama, by policzył gwiazdy, to nie tylko metafora, to prawda, która spełniła się w życiu tego biblijnego bohatera. A jak my możemy rozpoznać, że dane nam obietnice są prawdziwe? Jak z drugiej strony nauczyć się dotrzymywać słowa w codziennym życiu?