Niedziela Świętej Rodziny
Homilia do dzieci

Zaproś Jezusa do swojej rodziny

31/12/17 Monika Zuber
Nie tylko rodzice Jezusa powinni pamiętać, że Bóg powołuje nas do życia i każdemu powierza jakąś misję. Dla każdej i każdego z nas Bóg ma swój plan. Nawet jeżeli nasi rodzice tego planu nie rozumieją. Nikt nie jest własnością swoich rodziców, lecz wyjątkowym darem i zadaniem dla nich i całej rodziny. Kiedy rodzimy się, nasi rodzice, otrzymują specjalne zadanie od Boga, by nas otoczyć opieką i miłością...