Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł

Świętego Szczepana

Homilia do dorosłych
26/12/17
Dziś Kościół wspomina św. Szczepana – pierwszego męczennika. Tak jak kiedyś św. Szczepan oddał swoje życie za wiarę, tak i dziś ludzie doświadczają okrutnych prześladowań, a nawet męczeństwa.
Homilia do dorosłych
26/12/17 Sławomir Zatwardnicki
Bardzo ciekawe jest to zestawienie prześladowania ze składaniem świadectwa: wydani sądom, biczowani w miejscach religijnych, stawiani przed władze i wodzeni z powodu Chrystusa, mają składać świadectwo wobec „pobożnych” oraz względem pogan. Jakby Panu zależało najbardziej na tym, żeby był głoszony...
Homilia do dorosłych
26/12/17 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Od samego początku istnienia Kościoła wyznawcy Chrystusa zmuszeni byli płacić życiem za swoją wiarę. Historia chrześcijaństwa, jak żadnej innej religii, naznaczona jest krwią męczenników. Jednak chrześcijanie nigdy nie traktowali czasu prześladowań, jako czasu przeklętego. To absolutny fenomen...
Homilia do dorosłych
26/12/17 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Patrząc na św. Szczepana, który ponosi śmierć męczeńską pod gradem kamieni, widzimy także Jezusa umierającego na krzyżu. Słyszymy jak ten męczennik przebacza prześladowcom i modli sie za nich. Czyni to, co uczynił Jezus konający na krzyżu. Oto człowiek dobrej woli, przez którego umacnia się pokój, a zło jest pokonane dobrem. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa i członkowie prześladowanego na różne sposoby Kościoła, musimy zastanowić się nad naszą osobistą postawą...
Homilia do młodzieży
26/12/17 s. Urszula Kłusek SAC
W tajemnicy narodzenia Jezusa, każdy z nas, modląc się i słuchając słowa Bożego, otrzymuje dar wiary. Wiary, która zaprasza nas, do wpatrywania się w Jezusa, poznawania Jego życia i naśladowania Jego wiary, Jego miłości i zaufania Ojcu. Jeśli jednak uważnie będziemy czytać Ewangelię zobaczymy, że miłość z jaką Jezus przychodzi do ludzi natrafia na opór i budzi sprzeciw. Przez nielicznych Jezus jest przyjęty, przez większość odrzucony. I tak się dzieje w naszym życiu. Jeśli autentycznie idziemy za Jezusem, niewielu patrzy na nas z uznaniem, większość będzie nas odrzucać, wyśmiewać, poniżać i na różny sposób prześladować...
Homilia do dzieci
26/12/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Ukazujemy dzieciom św. Szczepana nie tylko jako diakona, ale jako pierwszego męczennika wierzącego w Chrystusa, pełnego ducha i mądrości, który umacniał w wierze pierwszych chrześcijan i pouczał tych, którzy nie rozumieli wiary Chrystusa. Po dziś dzień jest on dla nas wzorem w wyznawaniu wiary, w otwarciu się na Ducha Świętego. Pouczamy słuchaczy, że Duch Święty każdemu człowiekowi daje odpowiednie dary potrzebne do wzmacniania wiary. Pomoce: Wykorzystujemy figurki pasterzy w żłóbku.