Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Człowiek dobrej woli

26/12/17 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Patrząc na św. Szczepana, który ponosi śmierć męczeńską pod gradem kamieni, widzimy także Jezusa umierającego na krzyżu. Słyszymy jak ten męczennik przebacza prześladowcom i modli sie za nich. Czyni to, co uczynił Jezus konający na krzyżu. Oto człowiek dobrej woli, przez którego umacnia się pokój, a zło jest pokonane dobrem. Jako uczniowie Jezusa Chrystusa i członkowie prześladowanego na różne sposoby Kościoła, musimy zastanowić się nad naszą osobistą postawą...