Świętego Szczepana
Homilia do dorosłych

Myśli papieża Franciszka (26 XII)

26/12/17
Dziś Kościół wspomina św. Szczepana – pierwszego męczennika. Tak jak kiedyś św. Szczepan oddał swoje życie za wiarę, tak i dziś ludzie doświadczają okrutnych prześladowań, a nawet męczeństwa.
Świat nienawidzi chrześcijan z tego samego powodu, z jakiego nienawidził Jezusa, ponieważ On przyniósł światło Boga, a świat woli ciemność, aby ukryć swoje złe uczynki. Przypomnijmy, że sam Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy modlił się do Ojca, aby nas obronił od złego ducha światowego. Z tego powodu istnieje sprzeczność między mentalnością Ewangelii a mentalnością światową (…).
Iluż naszych braci i sióstr w wierze doznaje nękania, przemocy i nienawiści z powodu Jezusa! Powiem wam jedno, że dzisiejsi męczennicy są liczniejsi niż w pierwszych wiekach. Kiedy czytamy historię pierwszych wieków, tu w Rzymie, czytamy o wielu okrucieństwach, jakich doznawali chrześcijaninie. Powiem wam: to samo okrucieństwo jest dzisiaj i jest go o wiele więcej w odniesieniu do chrześcijan. Dziś chcemy o nich myśleć i być blisko nich poprzez naszą miłość, modlitwę, a także nasz płacz.
 
Papież Franciszek,
Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański, 26 grudnia 2017