Świętego Szczepana
Homilia do dzieci

Pełen ducha i mądrości

26/12/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Ukazujemy dzieciom św. Szczepana nie tylko jako diakona, ale jako pierwszego męczennika wierzącego w Chrystusa, pełnego ducha i mądrości, który umacniał w wierze pierwszych chrześcijan i pouczał tych, którzy nie rozumieli wiary Chrystusa. Po dziś dzień jest on dla nas wzorem w wyznawaniu wiary, w otwarciu się na Ducha Świętego. Pouczamy słuchaczy, że Duch Święty każdemu człowiekowi daje odpowiednie dary potrzebne do wzmacniania wiary. Pomoce: Wykorzystujemy figurki pasterzy w żłóbku.