Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Sugestia programowa

"Boże, stworzyłeś człowieka i w jeszcze cudowniejszy sposób odnowiłeś jego godność"

25/12/17 ks. Stanisław Dyk
W homilii warto nawiązać do znaku zmieszania wody z winem – przy jego wykonywaniu celebrans wypowiada słowa”: „Przez to misterium wody i wina daj nam, Boże, uczestniczyć w bóstwie Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo”.
Gest ten oznacza połączenie w Chrystusie dwóch natur: boskiej (czego znakiem jest wino) i ludzkiej (czego znakiem jest woda) – Gdy więc w kielichu wino z wodą jest mieszane, to lud staje się jedno z Chrystusem i rzesza wiernych łączy się z Tym, w którego uwierzyła” (św. Cyprian). Wyrażenie „przez to misterium” oznacza właśnie Eucharystię – to tutaj dotykamy misterium Chrystusa (…). Ci, którzy uznają się za wierzących, powinni zatem poddać się przemożnej łasce odkupienia i przemienić swoje życie. W tym miejscu należy wezwać uczestników zgromadzenia liturgicznego do przemiany. Warto dać im chwilę milczenia, aby mogli zastanowić się, w którym wymiarze swej egzystencji prowadzą jeszcze „dawny”, „wyrodny” życia. Można tu na przykład sformułować wezwanie do (typowych dla tego okresu) postaw pokory, delikatności czy szacunku dla drugiego człowieka.
 
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2017/2018 (fragmenty)