Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Noc pobożności

25/12/17 ks. Maciej Szczepaniak
„Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło” (Iz 9, 1). Proroctwo Izajasza tchnie radością i potęgą. I chociaż mamy zimę, radujemy się przed Nowonarodzonym jak „we żniwa”. „Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany” (Iz 9, 5). Jego Imiona także tchną radością i potęgą: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Książę Pokoju. Chcemy wsłuchiwać się w Jego głos...