Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Homilia do dorosłych

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami

25/12/17 ks. Franciszek Zawadzki
Od najmłodszych lat przyzwyczajeni jesteśmy klękać do modlitwy, z największym szacunkiem kłaniamy się Bogu w kościele przed Najświętszym Sakramentem. To oczywiście właściwe postawy. Dziś jednak nasze serca muszą odkryć coś jeszcze, uświadomić sobie to głębiej. Ten Bóg, przed którym klękamy stał się naszym bratem. Sam zajął przed nami pokorną postawę dziecka w żłobie, później dorastającego syna rodziny z Nazaretu, prostego najemnego robotnika winnicy, przyjaciela rybaków, wreszcie wędrownego nauczyciela i tego, którego na śmierć skazali przez ukrzyżowanie. Bóg stał się naszym bratem...