Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Babcia Rosa (na grudzień)

01/12/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Franciszek lubi przypominać, że dziadkowie są skarbem i często upomina się o nich. „Żyjemy w czasach, w których ludzie starsi się nie liczą. Brzydko tak powiedzieć, ale oni są odrzucani, bo przeszkadzają”. A tymczasem jak mówi: „Starsi ludzie to ci, którzy niosą nam historię, naukę i wiarę, zostawiają nam ją jako dziedzictwo. Są jak stare, dobre wino, mają wewnętrzną siłę, by przekazać nam swoje przesłanie”. To jest jego sposób pielęgnowania żywej tradycji wspólnoty; nie przez studium doktryny, lecz kontakt ze wspólnotą...