Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Droga dialogu (na listopad)

03/11/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.