Polecamy

Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

27/10/17 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu.
Homilia do dorosłych
07/12/17 ks. Maciej K. Kubiak
Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu: Początek grudnia, początek Adwentu to zarazem początek nowego roku liturgicznego. W całym Kościele w Polsce rozpoczynamy w tym czasie realizację nowego programu duszpasterskiego, którego hasłem są słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (por. Dz 2, 4). Celem nowego programu – jak pisze abp Wiktor Skworc – „jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami”. Wśród zadań przewidzianych na najbliższy rok na większą uwagę zasługuje „troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenie się z Nim oraz odkrywanie parafii, jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary” (ks. dr Krystian Piechaczek, Założenia, cele, tematyka Programu duszpasterskiego na lata 2017-2019 „Duch, który umacnia miłość…”, s. 15-16). Zachęceni tymi słowami pragniemy przeżyć dzisiejszą adorację Najświętszego Sakramentu jako otwarcie na działanie Ducha Świętego i wspólne, głośne wołanie o Jego dary dla naszej wspólnoty, parafii, diecezji i całego Kościoła w Polsce.
27/10/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Tyle dobrego jeszcze przed nami do… spełnienia
Homilia do dzieci
03/11/17 Danuta Szelejewska
Każdego dnia możemy się spotkać z przejawami cwaniactwa, nieuczciwości oraz braku lojalności. Często załatwiane są nieczyste interesy. Dla wielu ludzi sytuacje te są nie do zaakceptowania. Nie brak jednak i takich, którzy dobrze się czują, gdy osiągają nieprawe korzyści. Nie robią oni nic, co przyczyniłoby się do zmiany na lepsze. Ewangeliczny rządca jest kontrowersyjnym przykładem działania, dla wielu z nas nie do przyjęcia. Długo można by dyskutować nad jego postępowaniem...
Homilia do dorosłych
01/12/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Wiosną spójrzmy na brzozę, gdy wypuszcza swe soki, to znaczy, że niedługo pojawią się listki o niezwykle ciekawej barwie zieleni. Latem zaobserwujmy akacje i lipy. Ileż miodu mają w sobie ich kwiaty. Pracowite pszczoły i inne owady pieczołowicie zbierają miód, aby przeżyć zimę. A jesienią? Jesienią drzewa tracą swe liście, to znaczy, że soki spływają do korzeni. Zimą zaś spójrzmy na drzewa iglaste, jakże muszą silne, aby oprzeć się ciężarowi śniegu i lodu...
Homilia do dzieci
01/12/17 Danuta Szelejewska
Wielkim szczęściem jest widzieć wszystko to, co rozprzestrzenia się wokół nas. Niezwykle urodziwe jest piękno otaczającego świata. Kolorowe kwiaty w soczystej zieleni traw, barwne motyle przelatujące w najgłębszej ciszy, chmurki bezgłośnie płynące po niebie, cudowny zachód słońca – wszystko to wywołuje nie tylko zachwyt, ale przede wszystkim uwielbienie i dziękczynienie Stwórcy za dar stworzenia...